Make your own AfricaMuseum and win a year’s season ticket
Treaty
Gekozen door Leuris
Verdrag
Verdrag
Archieven over de overdracht van grondgebieden door de plaatselijke dignitarissen van Boma aan het Comité d'Études du Haut-Congo, de voorloper van de Onafhankelijke Congostaat.
More Info

5 others chose this object.

Denk dat men er kan uit opmaken Hoe het er aan toeging.

— Leuris